SAKARYA OSMANLI NAKŞİBENDİ HAKKANİ DERĞAHI 
    
Şah'ı Nakşibendi Hazret'lerinin dediği gibi, " bizim yolumuz sohbet yoludur, topluluktada rahmet vardır. "
Derviş Molla Yasin
Derviş Molla Mustafa
Seyh Nazım Kıbrisi